Styrelse

Alingsås Judoklubbs Styrelse

Ordförande: Carlos Vales

Vice ordförande: Johan Solum

Sekreterare: Malou Blank

Kassör: Iréne Lindholm

Revisor: Tord Johansson

Medlemsansvarig: Carlos Vales

Tävlingsansvarig: Daniel Detterberg

Ledamot: Daniel Detterberg

Ledamot: Jonas Engh

Ledamot: Tomas Johansson

Ledamot: Marija Savela Kringberg

Ledamot: Ulf Andersson

Ledamot: Jon Pettersson

Suppleant: Christos Koutroumanos

Suppleant: Hanna Åslund

Valberedning: