Judo

Dräkt & Bälte

Vi erbjuder medlemmar att köpa både dräkter & bälte. De flesta storlekar och bälten finns hemma i lager.

PRISLISTA JUDODRÄKT (uppdaterad 2014-04-14)

Storlek Budo Nord Komodo Tävlingsdräkter

120 375 kr

130 400 kr

140 450 kr Kontakta tränare

150 475 kr Kontakta tränare

160 500 kr Kontakta tränare

170 Kontakta tränare Kontakta tränare

180 Kontakta tränare Kontakta tränare

190 Kontakta tränare Kontakta tränare


Judopass 125 kr - Barn/ungdomar upp till -18år får ett bälte per graderingsnivå. Graderingsbälte för vuxna eller vid förlust av bälte utgår ordinarie avgift 100.-.


Bälte

Svenska klubbar använder normalt bälten i färgerna vitt för nybörjare och sedan gult, orange, grönt, blått och brunt för att markera hur långt en elev nått i teknikinlärningen, så kallade kyû-grader. Många klubbar markerar även halvvägs mellan färgerna genom att man får sätta ett band med nästa grads färg runt ena (ibland vardera) änden på sitt bälte. Internationellt finns flera varianter för hur kyû-grader markeras men där färger används har de i allmänhet samma ordning som i Sverige.

Svart bälte eller dan-grader delas inte ut på klubbnivå utan i Sverige av en riksgraderingskommitté inom Svenska Judoförbundet. Utav svart finns det tio nivåer, 1-10 dan. De högsta graderna kräver även internationellt godkännande. Alla dan-grader markeras likadant över hela världen.

  • 1-5 dan bär svart bälte.
  • 6-8 dan bär svart bälte men kan också välja att använda ett bälte med omväxlande röda och vita fält.
  • 9-10 dan kan på samma sätt välja att bära ett helrött bälte.

Både de röd-vita och de helröda bältena används oftast som ceremonibälten eller då bäraren är aktiv som instruktör. I vardagsträning bär även högdaniga utövare ofta vanliga svarta bälten.

Den högsta graden, 10 dan, delas ut av Kodokans president, för närvarande (2007) Jigoro Kanos sonson Yukimitsu Kano. Kodokan har allt som allt bara delat ut 10 dan till 15 personer. Internationella Judoförbundet (IJF) har delat ut 10 dan till tre personer utanför Japan. (Läs mer här)

Källa: Svenska Judo förbundet

Svenska Judo förbundets regler för kyû graderingar.

Svenska Judo förbundets regler för dan graderingar.

Klassisk judobältesknut

Mer avancerad knut som ej går upp lika lätt

Hur man viker sin judodräkt