Judo

Bälte

Svenska klubbar använder normalt bälten i färgerna vitt för nybörjare och sedan gult, orange, grönt, blått och brunt för att markera hur långt en elev nått i teknikinlärningen, så kallade kyû-grader. Många klubbar markerar även halvvägs mellan färgerna genom att man får sätta ett band med nästa grads färg runt ena (ibland vardera) änden på sitt bälte. Internationellt finns flera varianter för hur kyû-grader markeras men där färger används har de i allmänhet samma ordning som i Sverige.

Svart bälte eller dan-grader delas inte ut på klubbnivå utan i Sverige av en riksgraderingskommitté inom Svenska Judoförbundet. Utav svart finns det tio nivåer, 1-10 dan. De högsta graderna kräver även internationellt godkännande. Alla dan-grader markeras likadant över hela världen.

Både de röd-vita och de helröda bältena används oftast som ceremonibälten eller då bäraren är aktiv som instruktör. I vardagsträning bär även högdaniga utövare ofta vanliga svarta bälten.

Den högsta graden, 10 dan, delas ut av Kodokans president, för närvarande (2007) Jigoro Kanos sonson Yukimitsu Kano. Kodokan har allt som allt bara delat ut 10 dan till 15 personer. Internationella Judoförbundet (IJF) har delat ut 10 dan till tre personer utanför Japan. (Läs mer här)

Källa: Svenska Judo förbundet

Svenska Judo förbundets regler för kyû graderingar.

Svenska Judo förbundets regler för dan graderingar.

Klassisk judobältesknut

Mer avancerad knut som ej går upp lika lätt

Hur man viker sin judodräkt