Bilder

Bilder från 2020

Carlos Vales, Svenska Mästerskapen 2020

Jonas Engh, Svensk Mästare 2020

Fys som alternativ till närkontakt i covid tider.

Avslutning utomhus

4:a av klubbens barn efter en tävling 

Covidanpassad fys ute

Avslutning utomhus